African Mango: fungerar det?

Ja, det har gjorts flera studier på African Mango som visar att det ger rejäl viktnedgång samt förbättrar kolesterolet och blodvärden. Det är fröna som undersöks i studierna, inga studier har gjorts på fruktköttet. Det aktiva ämnet i fröna kallas IGOB131.

En studie som pågick i 10 veckor med 102 överviktiga deltagare visade att de som fick African Mango-frön gick ner 12.7 kg i genomsnitt, medan placebogruppen bara gick ner 0.5 kg. Deltagarna ändrade inte sin kost eller sina motionsvanor under studien, utan levde som vanligt. Deltagarna tappade 13% av sin kroppsvikt och midjemåttet minskade med 16%. Läs hela studien här.

I den studien såg man även att totala kolesterolet minskade med 5% och det dåliga LDL-kolesterolet minskade hela 22%.

Adiponectin är ett antiinflammatoriskt protein som minskar risken för fetma, typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt studien ökade mängden Adiponectin i kroppen med 20%.

Deltagarna fick 300 mg IGOB131 per dag. De flesta svenska African Mango-pillren innehåller 400 mg per dag.

I en annan studie tog man 40 personer och lät dem äta lågfettkost med 1800 kcal/dag samtidigt som de fick 350 mg African Mango-frön. African Mango-gruppen gick ner 5.3% i kroppsvikt på fyra veckor, jämfört med 1.3% för placebogruppen. De fick också bättre blodvärden och sänkta blodfetter. Vad gäller kolesterolet så sänktes totalkolesterolet och det dåliga LDL-kolesterolet samtidigt som det goda HDL-kolesterolet ökade. African Mango-gruppen fick även sänkt systoliskt blodtryck, men det kan vara på grund av viktminskningen och inte på grund av African Mango. Läs hela studien här.

En studie på möss visade att när de fic Afrikansk Mango hämmades fettcellernas utveckling samtidigt som fettcellerna ökade sin produktion av Adiponectin.

10-veckorsstudien visade också att African Mango minskar nivåerna av Leptin i kroppen. Leptin är ett hormon som spelar en roll i hunger- och mättnadsmekanismerna. Det är oklart hur minskade nivåer av Leptin påverkar kroppen, eftersom mekanismerna är väldigt komplexa, men generellt sett har överviktiga högre leptinnivåer än normalviktiga.

Läs mer om alternativ till African Mango.
Bra genomgång av olika bantningspiller (extern länk)